.

Carbex ingår i Addtechgruppen
och tillhör affärsområde Power Solutions

Framgångsrika entreprenörsbolag i stor skala

Addtech består av cirka 120 självständiga dotterbolag. Det innebär att besluten om bolagens verksamhet fattas nära marknaden. Addtech kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet.

Ansvar som ger frihet

Addtech har starka värderingar och tydliga strategier som bygger på en gemensam vilja att ta eget ansvar och på respekt för individen. Vi anser att frihet under ansvar är det bästa sättet att driva en mångfacetterad verksamhet. Våra kärnvärden är enkelhet, effektivitet, förändring, ansvar och frihet, dessa genomsyrar verksamheten i det dagliga arbetet.

En länk mellan tillverkare och leverantörer

Addtech erbjuder högteknologiska produkter och lösningar till industriföretag och kunder inom infrastruktur. Genom att hjälpa kunderna utveckla bättre slutprodukter och sänka kundens produktionskostnader tillför Addtech både tekniskt och ekonomiskt mervärde.

Vill du veta mer om Addtech www.addtech.se