BORSTHÅLLARE

borsthållare
borsthållare
borsthållare
borsthållare
borsthållare

Borsthållare sortiment

Carbex tillhandahåller ett brett spektra av borsthållare – från standard till kundspecifika lösningar.

Kolborstens funktion är att överföra elkraft eller signaler mellan fasta och roterande delar. Detta kan ske inom en lång rad användningsområden under skilda förhållanden, vilka samtliga ställer speciella krav. Med vår erfarenhet, som sträcker sig från 1887, vet vi att det ställs höga krav på borsthållaren gällande design och prestanda.

Flera av våra borsthållare är egendesignade med unika och smarta lösningar som inga andra leverantörer på marknaden kan erbjuda. För vårt utbud, se vår Offertportal, PDF-datablad med produktinformation eller kontakta oss.

Carbex forskar – utvecklar och testar – verifierar borsthållarmaterial och designs för att säkerställa att vi som företag ligger i framkant som en stark innovativ partner inom kraft- och signalteknologin.

Standard borsthållare

Borsthållare DE
enkel

Borsthållare DD
dubbel

Borsthållare DDG
dubbel

Borsthållare TBS

Traction

För mer information se våra PDF-datablad

Borsthållare | V-Type

V-Type är en borsthållare konstruerad för att uppnå balanserat fjädertryck, strömfördelning och minskat kolborstslitage. Vi uppnår detta genom att använda en huvudfjäder för alla borstar i samma fas. Samt att vinkeln till släpringen alltid är 90°. Detta gör det möjligt att justera vinkeln på tryckfingrarna för att kompensera för fjäderns olika egenskaper, samt kolborstens egenvikt när kolborsten är nedsliten.

V-typen har också en tryckplatta som fördelar trycket och förhindrar att ledarna i kolborstarna kommer i kontakt med släpringen när borstarna är nedslitna.

En kolborste är inte homogen utan är pressad med en specifik densitet vilket medför små variationer av borstslitaget. För att lösa detta är V-typen utrustad med kompensationsfjädrar för varje individuell kolborste.

Fördelar V-Type

 • Samma fjädertryck på alla kolborstar
 • Förhindrar ojämnt borstslitage
 • Minskat underhåll
 • Utrymmesbesparande design
 • Lägre totalvikt
 • Integrerat mekanisk slitagestopp
 • Designad för att passa de flesta
  förekommande generatorer på marknaden.

Tillbehör:

 • Sensor för mätning av borstslitage som avger en signal när det är dags för att byta kolborstar.
 • Sensor för styrning av extern fläkt för att upprätthålla optimal driftstemperatur (ca 80°C).
Borsthållare
V-type

Borsthållare | Optimus

Carbex smarta egenutvecklade DDG borsthållare är utvecklad för att passa ett brett spektra av olika släpringsapplikationer. Optimushållaren har många funktioner som saknas på traditionella DDG hållare som i dag finns på marknaden.

 • Borsthållaren har självinjusterande borstar som säkerställer perfekt anläggningsyta och kontakt mot släpringens yta. Detta garanterar en längre livslängd för kolborstarna.
 • Borsthållararmarna har ”krokar” för att lättare komma åt och kunna lyfta armarna i uppfällt läge. Detta är speciellt praktiskt vid service i trånga utrymmen.
 • Borsthållararmarna kan lätt låsas i upplyft position vilket underlättar borstbyte eller andra typer av underhåll.
 • Med fjädertrycksbultar monteras eller demonteras kolborstarna snabbt och enkelt från borsthållaren.
 • Optimushållaren är lämpad för installationer i begränsade utrymmen.
 • Optimus DDG monteras och demonteras enkelt genom att  hållaren inte behöver skjutas eller gängas på den isolerade borsthållarbulten. Borsthållarens huvudblock är delat i två delar som skruvas ihop runt bulten. Detta underlättar montering i trånga utrymmen.
 • Vid behov kan borsthållaren utrustas med en sensor som avger en signal när kolborstarna är nedslitna till en förutbestämd nivå.
 • Lämplig för alla slags släpringar, inklusive de med större diametrar.
optimus borsthållare

thumbnail of Carbex-Optimus-Brush-Holder

Kundspecifika lösningar

För oss är säkra och kostnadseffektiva lösningar inom kraft och signalteknologin vår drivkraft. Otaliga timmar har lagts på att utveckla unika borsthållarlösningar och vi fortsätter att göra det tillsammans med våra kunder. Vi är stolta över att vara ansedda som en ”difference-maker” för kunder som behöver vår kompetens och lösningar.

Våra ingenjörer och konstruktörer tar snabbt fram ritningar och prototyper för test, utvärdering och slutprodukt.

Val av borsthållare

Borsthållaren uppfyller en viktig funktion för ett komplett och bra släpringssystem

Därför är det viktigt att avsätta tid för att identifiera fjädersystem, fjädertryck och placering av borsthållare. Avsikten är att uppnå optimal kombination vad gäller friktion och spänningsfall, eftersom de påverkar systemets stabilitet, främst genom värmeförluster.

De vanligaste fjädersystemen är;

1. Tryckfinger – Vanligast som alternativ där kolborstlängden inte överskrider 65 mm.

2. Konstantfjäder – Vanligast där kolborstarna är av längre dimensioner. T.ex. borsthållarsystem för generatorer i vindkraftverk.

3. Tryckfjäder/Dragfjäder – Används oftast för mindre kolborstdimensioner och är en del av designen.

Val av fjädersystem

Val av fjädersystem är oftast relaterat till kolborstens dimension. Det är viktigt att vara medveten om att fjädertrycket varierar beroende på fjäderns egenskaper och rörelser upp till ±10%.

Det är också mycket viktigt att kolborstens egenvikt beaktas. När många borstar placeras på samma fas är det viktigt att de har samma vinkel mot släpringens kontaktyta. Detta för att undvika olika tryck och eventuella obalanser i strömfördelningen mellan borstarna.

Fjädertryck

Det finns många olika teorier gällande bästa fjädertryck. Det som är viktigt är att säkerställa att trycket är tillräckligt för funktion och applikation, där hänsyn tas till vibrationer, friktion och spänningsfall. Fjädertryck varierar oftast från cirka 175-250 cN. För tåglokomotiv och applikationer där vibrationer finns med hög amplitud kan betydligt högre tryck användas.