KOLBORSTAR JORDNING

Marin | Vindkraft | Industri

Carbex tillhandahåller ett brett sortiment av kolborstar för alla typer av jordningssystem.

I de fall strömmar passerar genom ett lager (galvaniska strömmar) blir så småningom lagret skadat. Jordningsborstens allra viktigaste funktion är att förhindra strömmen från att passera genom lager och därigenom förebygga skador. Galvaniska strömmar förorsakar små gropar och spår vilket medför högre friktion i lagret. Vanligtvis används metallgrafitborstar med högt metallinnehåll för jordningsborstar.
Silvergrafit är det bästa materialval eftersom silvermaterial påverkas mindre av oxidation, även om koppargrafit också kan användas. Rena metallgrafitborstar klarar inte av sådana höga periferihastigheter.
Vid höga periferihastigheter kan ytterligare smörjning behövas. Vi rekommenderar då borstar av sandwich-typ. Dessa består av grafit som smörjer och av silvergrafit som ger låg resistans.

Typ av applikationer:

  • Vindkraft
  • Marina – Hamnar, anläggningsplatser och sjöfart
  • Traction
  • Hydro power
Kolborstar