KOMPOSITMATERIAL

VIKTIG INFORMATION

Artiklar inom produktområdet komponentmaterial har överförts från Carbex till systerbolaget BEVI från den 1 juni 2020. BEVI får därmed ett brett och heltäckande sortiment på området, vilket kommer att vara till gagn för er som kund.

Säljpersonal, Carina Lindgren och Peter Kjellstrand, flyttar med till Bevi och arbetar oförändrat vidare med komponentförsäljningen.

Flytten ger Carbex möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet, dvs. kolborstar och egenutvecklade kringprodukter inom kraft- och signalöverföring.

Carbex önskar BEVI lycka till med fortsatt försäljning av Carbex komponentprodukter.

För beställning eller övriga frågor ber vi nya såväl som gamla kunder att kontakta BEVI enligt nedan;

Carina Lindgren
Mobil: +46 (0)761-15 72 20
Carina.lindgren@bevi.com

Peter Kjellstrand
Mobil: +46 (0)707-25 55 50
Peter.kjellstrand@bevi.com

BEVI AB
Tel: +46 (0)499-271 00
info@bevi.se
order@bevi.se
www.bevi.com

Kompositmaterial

Varför ett kompositmaterial?

Kompositmaterial är ett konstruktionsmaterial som består av två komponenter – ett armeringsmaterial och ett termohärdande hartssystem. De två komponenterna härdas under tryck och hög temperatur till ett färdigt kompositmaterial. Armeringsmaterialen och hartssystemen kan kombineras på olika sätt, vilket gör det möjligt att framställa kompositmaterial med mycket olika egenskaper. Kompositmaterial är därför ett attraktivt och allsidigt alternativ till andra konstruktionsmaterial.

Hög styrka, låg vikt

Högtryckskompositmaterial och maskinbearbetade kompositmaterial är formstabila vid höga temperaturer och har minimal flytning under belastning. Härtill kommer ett högt styrke-/viktförhållande (densiteten är ca. en femtedel av stålets och hälften av aluminiumets). Det är också viktigt att påpeka att högtryckskompositmaterialens egenskaper inte försämras med tiden.

Många användningsområden

Kompositmaterialen användes ursprungligen som isoleringsmaterial i elektrotekniska konstruktioner. Idag används de moderna kompositmaterialen i en lång rad olika industrier, och det är enbart fantasin som sätter gränsen för användningsmöjligheterna.

kompositmaterial
kompositmaterial

Från medicinteknik till flyg- och rymdindustri

Maskinbearbetade kompositmaterial användes ursprungligen som isoleringsmaterial i elektrotekniska konstruktioner, men utnyttjas idag inom en lång rad branscher – från medicinteknik till flyg- och rymdindustri.

Mekaniska användningsmöjligheter:

 • konstruktionsmaterial
 • slitdelar och glidytor

Elektriska användningsmöjligheter:

 • elektrisk isolering
 • konstruktionsmaterial

Exempel på mekaniska applikationer:

Styrringar till hydrauliska cylindrar:

 • förhindrar kontakt mellan två metaller, t.ex. mellan kolv och cylinder, och absorberar
  höga, tvärgående belastningar
 • synnerligen slitstarka i aggressiva och dammiga miljöer
 • kan smörjas med vatten, olja eller fett

Kullagerhållare till höghastighetskullager:

 • låg vikt, stor hållfasthet
 • reducerar centrifugalkraft, buller och slitage

Exempel på elektriska applikationer:

 • Elektrisk isolering till transformatorer till tåg
 • isolerings- och konstruktionsmaterial