.

Kvalitets- och Miljöpolicy

Carbex AB tillverkar kolborstar och andra grafitprodukter samt marknadsför material till elmekanisk industri. Både produkter och tjänster, men också kontakten med kunden ska syfta till att få den återkommande kunden.
  • Vår förbrukning av råvaror ska kontinuerligt analyseras. Ambitionen ska vara att spara på jordens resurser.
  • Vi ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning.
  • Vi ska ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.
  • Vi ska förebygga och successivt minska miljöpåverkan vid utveckling av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser.
  • Vi ska ständigt arbeta med nya miljö- och kvalitetsmål för att med god marginal uppfylla de förväntningar som kunder och intressenter förväntar sig.
  • Vi ska vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljö- och kvalitetsarbete som en merit.
  • Vi ska lyssna till kundernas krav och varje utfört arbete ska vara en rekommendation för kommande affärer.
  • Vi ska involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt miljö- och kvalitetsarbete samt öka medvetandet om det egna ansvaret i detta arbete. Härigenom påverkas miljö och kvalitet i en positiv riktning.

Denna policy gäller för Carbex AB som arbetar med ISO 14001 och ISO 9001 enligt Hackeforsmodellen.

Joakim Hedlund
VD

Gröna Punkten

Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att vi betalar förpackningsavgiften i det land där förpackningen eller den förpackade varan saluförs.

Klimatklok El

Som bolag har vi en möjlighet att göra något för miljön därför använder vi Klimatklok el. Med Klimatklok el garanteras att varje kilowatt vi förbrukar kommer från förnybara energikällor – sol, vind och vatten. Härifrån kommer den renaste elen, till största del producerad i Sverige.

thumbnail of ISO-9001

thumbnail of ISO-14001