FORSKNING OCH UTVECKLING

Carbex R & D avdelning ligger i framkant gällande forskning och utveckling inom kolborstteknologi och tillhörande utrustning.

Vi tillhandahåller ett totalpartnerskap från förstudie och prototypframtagning, till ett färdigutvecklat koncept.
När det gäller mätning och utprovning av kolborstar och kringprodukter har Carbex ett av de modernaste testlaboratorierna som är ”state-of-the-art”.
Vi utför test både för egen forskning och inom kundspecifika projekt. Utöver vår egen test avdelning har vi ett välutvecklat samarbete med flera universitet. Detta ger oss möjlighet att utföra mycket omfattande tester.
Inom vår R & D avdelning har vi ledande kompetenser inom metallurgi, sintringsprocesser, mekanik och software utveckling. Genom vår långa erfarenhet har vi skaffat oss kunskaper om de parametrar som är viktiga för högkvalitativ tillverkning inom borstteknologi.
Vi investerar kontinuerligt i FoU för att vi ska kunna möta nuvarande och framtida marknadsbehov. Detta säkerställer att vi som företag står i framkant genom alla processer och utvecklingar. Viljan att utveckla och förbättra ligger djupt i vårt DNA.

research development carbex

Tester:

I vårt testlaboratorium kan vi simulera livscykler i olika applikationsmiljöer, så nära den faktiska verkligheten det går.
Vi har egna anläggningar som gör att vi kan analysera och utvärdera ett stort antal operativa parametrar, t.ex.:

  • Spänningsfall
  • Elektriskt & mekaniskt slitage
  • Strömfördelning per enskild borste
  • Värmeutveckling och fördelning
  • Omgivningstemperatur och luftfuktighet

Vi analyserar även mekaniska egenskaper och egenskaperna kring kolborstarna, såsom påverkan av vibrationer, värmeegenskaper, olika kylsystem, kolborsttryck och optimala borsthållarlösningar.

Materialanalys:

Vi har möjlighet att analysera ett brett utbud av materialegenskaper i en kolborste.
Som ett komplement till driftstest undersöker vi också statiska materialegenskaper och parametrar såsom utseende, innehåll, homogenitet, densitet, porositet, hårdhet, resistans, resistivitet, termisk expansion, böjhållfasthet samt förslitning i överdriven ström eller temperaturdrift.

testar kolborstar

Miljö:

En kolborstes karakteristik ter sig annorlunda i olika applikationsmiljöer. Speciellt temperatur och luftfuktighet har stor inverkan på kolborstens prestanda. Det är lika viktigt att insamla och registrera klimatdata som körförhållanden. Även parametrar som ström, hastighet, spänningsfall, mekaniska förluster är viktiga vid val av kolborstkvalitet.
Carbex har även tillgång till flera klimatskåp där vi samlar in data och kontrollerar omgivningsmiljön. Vi har möjlighet att simulera allt från extremt tort klimat (som 0,1 g H2O / m3) upp till 90% RH vid olika temperaturer.