TEMPERATURGIVARE

VIKTIG INFORMATION

Artiklar inom produktområdet komponentmaterial har överförts från Carbex till systerbolaget BEVI från den 1 juni 2020. BEVI får därmed ett brett och heltäckande sortiment på området, vilket kommer att vara till gagn för er som kund.

Säljpersonal, Carina Lindgren och Peter Kjellstrand, flyttar med till Bevi och arbetar oförändrat vidare med komponentförsäljningen.

Flytten ger Carbex möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet, dvs. kolborstar och egenutvecklade kringprodukter inom kraft- och signalöverföring.

Carbex önskar BEVI lycka till med fortsatt försäljning av Carbex komponentprodukter.

För beställning eller övriga frågor ber vi nya såväl som gamla kunder att kontakta BEVI enligt nedan;

Carina Lindgren
Mobil: +46 (0)761-15 72 20
Carina.lindgren@bevi.com

Peter Kjellstrand
Mobil: +46 (0)707-25 55 50
Peter.kjellstrand@bevi.com

BEVI AB
Tel: +46 (0)499-271 00
info@bevi.se
order@bevi.se
www.bevi.com

Temperaturgivare

Givare – temperatur

Temperaturgivare – vår styrka är kundanpassade lösningar avseende ledartyp, ledarlängd och extra isolation redan från relativt små volymer. Vi har även ett brett standardsortiment av olika temperaturgivare på lager för snabb leverans. Vi samarbetar med ledande tillverkare i Europa för bästa kvalité och prestanda och alltid med senaste tekniken.

Temperaturgivare

I vårt sortiment ingår:

 • Termokontakter singel och trilling
 • Temperaturgivare PT 100
 • Temperaturgivare KTY 84-130
 • Termistorer / PTC/NTC
 • Värmeband

Termokontakt C1

Termokontakt trilling C1 konstruerad som en brytande bimetallkonstruktion är avsedda att fungera som ett temperaturskydd i lindningar till mindre elmotorer, generatorer, transformatorer mm. Termokontakt C1 är genom sitt kompakta utförande enkla att montera, även i trånga lindningsutrymmen

Termokontakt C4

Termokontakt C4 konstruerad som en brytande bimetallkonstruktion är avsedda att fungera som ett temperaturskydd i lindningar till mindre elmotorer, generatorer, transformatorer mm. Är genom sitt kompakta utförande enkla att montera, även i trånga lindningsutrymmen.

PT100-givaren används för exakta temperaturövervakningsapplikationer, där mätfel måste uteslutas. Det linjära förhållandet mellan resistorn och temperaturen förenklar användningen i många elektroniska applikationer.
Precisionen i PT100 möjliggör universell användning för temperaturövervakning, kontroll och omkoppling i lindningar, lager, maskiner, motorer, transformatorer och många andra industriella tillämpningar.

PT100-givaren är en temperaturberoende komponent. Motståndet hos PT100-givaren stiger linjärt med temperaturen.

Fördelar:

 • Mycket exakt mätning: Mätningstemperatur ±0,5°C
 • Exakt linjär temperaturbeständig egenskap
 • Låg vikt
 • Kort svarstid

PTC-termistorer är keramiska halvledare, som på grund av den mycket höga positiva temperaturkoefficienten (PTC, Postive Temperature Coefficient) lämpar sig för en mängd applikationer.

Speciellt konstruerade versioner av dessa produkter finns tillgängliga och den här anordningen möjliggör att de flesta applikationer tillgodoses. Den mest typiska tillämpningen för PTC-termistorer, är att skydda lindningarna i tunga motorer och transformatorer.

PTC-termistorn är en temperaturberoende komponent med termiskt skydd för elektriska maskiner. Den nominella driftstemperaturen (ROT, rated operating temperature) motsvarar keramikens curiepunktstemperatur. Motståndet hos PTC-termistorn stiger mycket kraftigt med relativt små temperaturhöjningar, vilket leder till att omkopplingsfunktionen utlöses.

Fördelar

 • Exakt repeterbarhet av svarspunkten
 • Lång livscykel för hysteresfri omkopplare
 • Extremt kostnadseffektiv
 • Den branta temperaturbeständighetskurvans egenskaper möjliggör enkel utvärderingselektronik
 • Strömsjälvbegränsande
 • Lätt vikt
 • Låg termisk tidskonstant
 • Extremt små konstruktioner finns tillgängliga

Kontakta oss gärna för vidare information

Temperaturgivare
temperaturgivare
Temperaturgivare
Temperaturgivare
Temperaturgivare
Temperaturgivare